72 Con Quỷ Của Vua Solomon – BELIAL

0 15.774

68. BELIAL

68

Belial được liệt kê là con quỷ thứ 68 trong cuốn The Lesser Key of Solomon. Hắn là vị Vua của địa ngục, thống trị 80 quân đoàn quỷ.

Xem 71 con quỷ còn lại: http://tarot.vn/72-con-quy-cua-vua-solomon/

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags:

belial là ai, belial quỷ, 72 con quy solomon, belial là gì, quỷ belial, 72 vị thần Thiên chúa, pseudomonarchia daemonum tiếng việt, belialin là ai, belialin la ai, quỷ belial, the lesser key of solomon tiếng việt, the lesser key of solomon tiếng việt, Belial con quỷ của Solomon, belial solomon, quỷ belial, belial, 72 con quỷ của vua Solomon-Barbatos, quỷ belial, the lesser key of solomon tiếng việt, the lesser key of solomon tiếng việt
(4.79★ | 868 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời