Ghosts and Spirits Tarot – Sách Hướng Dẫn

0 7.831

Một bộ bài sáng thể hiện 79 nhân vật huyền ảo vừa đáng sợ vừa thân thiện. Thông qua hệ thống biểu tượng tarot, họ truyền tải những thông điệp nằm ngoài những trải nghiệm của con người.

Bộ bài Ghosts and Spirits Tarot theo cấu trúc tarot truyền thống với 22 lá Ẩn Chính và 56 lá Ẩn Phụ. Tác giả Lisa Hunt cũng bao gồm 1 lá thêm dành cho những câu hỏi yêu cầu sự phản ánh sâu hơn. Sách đi kèm cung cấp câu truyện về các nhân vật trong lá bài. 

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

0123
 0. The Fool1. The Magician2. The High Priestess3. The Empress
4567
 4. The Emperor5. The High Priest6. The Lovers7. The Chariot
891011
 8. Strength9. The Hermit10. The Wheel11. Justice
12131415
12. The Hanged Man13. Death14. Temperance15. The Devil
16171819
 16. The Tower17. The Star18. The Moon19. The Sun
2021  
 20. Judgment21. The World  

Bộ Pentacles

1п2пп3п4
 Ace of Pentacles2 of Pentacles3 of Pentacles4 of Pentacles
п5п6п7п8
 5 of Pentacles6 of Pentacles 7 of Pentacles8 of Pentacles
п9п10п11п12
 9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of PentaclesKnight of Pentacles
п13п14  
Queen of PentaclesKing of Pentacles  

Bộ Cups

1к2кч3ч4
 Ace of Cups 2 of Cups3 of Cups4 of Cups
ч5ч6ч7ч8
 5 of Cups6 of Cups7 of Cups8 of Cups
ч9ч10ч11ч12
 9 of Cups10 of CupsPage of CupsKnight of Cups
ч13ч14  
 Queen of CupsKing of Cups  

Bộ Swords

1м2мм3м4
 Ace of Swords2 of Swords3 of Swords4 of Swords
м5м6м7м8
 5 of Swords6 of Swords7 of Swords8 of Swords
м9м10м11м12
 9 of Swords10 of SwordsPage of SwordsKnight of Swords
м13м14  
 Queen of SwordsKing of Swords  

Bộ Wands

1ж2жж3ж4
 Ace of Wands 2 of Wands3 of Wands4 of Wands
ж5ж6ж7ж8
 5 of Wands6 of Wands7 of Wands8 of Wands
ж9ж10ж11ж12
 9 of Wands10 of WandsPage of WandsKnight of Wands
ж13ж14  
 Queen of WandsKing of Wands  

Sách Ghosts and Spirits Tarot – Lisa Hunt

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

 

Tags:

ghost and spirit tarot, ghostandspirittarot, ghost and spirits tarot, Ghost Spirit Tarot, ghost and spirit tarot vn, ghost and spirit tarot vn, ghost and spirit tarot vn, ghost and spirit tarot vn, ghost and spirit tarot vn, ghost and spirit tarot, ghost and spirit tarot vn, top bai tarot ghost and spirit, top bai tarot ghost and spirit, tarot ghost and spirit, ghost and spirits tarot, the ghost tarot companion book, ý nghĩa của bài tarot spirit, bộ bài ghost tarot, bộ bài ghosts and spirits
(5★ | 542 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời