Sự Khác Nhau Giữa Tarot – Bài Tây 52 Lá – Tarot Việt Nam http://tarot.vn Kiến thức và tài liệu về bài Tarot Việt Nam Tue, 16 Oct 2018 08:12:01 +0700 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.7 Sự Khác Nhau Giữa Bói Bài Tây Và Bói Bài Tarot http://tarot.vn/su-khac-nhau-giua-boi-bai-tay-va-boi-bai-tarot/ http://tarot.vn/su-khac-nhau-giua-boi-bai-tay-va-boi-bai-tarot/#respond Wed, 25 Nov 2015 13:13:20 +0000 http://tarot.vn/?p=15427 1. Công cụ dùng để bói – Bói bài Tây: sử dụng bộ bài Tây 52 lá. Mặc dù được gọi là bài Tây, và hiện nay chưa có tài liệu nào chứng minh được nguồn gốc của bộ bài này, nhưng có giả thiết cho rằng người Trung Quốc chơi bài Tây đầu tiên. […]

Bài viết Sự Khác Nhau Giữa Bói Bài Tây Và Bói Bài Tarot đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tarot Việt Nam.

]]>
http://tarot.vn/su-khac-nhau-giua-boi-bai-tay-va-boi-bai-tarot/feed/ 0