Cách Thức Sử Dụng Oracle Hiệu Quả – Tarot Việt Nam http://tarot.vn Kiến thức và tài liệu về bài Tarot Việt Nam Tue, 16 Oct 2018 08:12:01 +0700 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.7 Cách Thức Sử Dụng Oracle Hiệu Quả http://tarot.vn/cach-thuc-su-dung-oracle-hieu-qua/ http://tarot.vn/cach-thuc-su-dung-oracle-hieu-qua/#respond Tue, 29 Mar 2016 11:36:27 +0000 http://tarot.vn/?p=20675 “Oracle” là một danh từ chỉ chung các thể loại bài (cards) có thể dùng để rút random cho bất kì một vấn đề nào đó. Oracle thường có 3 dạng chính:  1. Inspirational Cards – Bài truyền cảm hứng: Là những bộ bài được tạo nên lấy cảm hứng từ một khía cạnh, lĩnh vực bất kì […]

Bài viết Cách Thức Sử Dụng Oracle Hiệu Quả đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Tarot Việt Nam.

]]>
http://tarot.vn/cach-thuc-su-dung-oracle-hieu-qua/feed/ 0