Lá 10 of Swords – Tarot of Marseilles

0 266

10 of Swords

Ý nghĩa lá 10 of Swords trong bộ Tarot of Marseilles

Ten of Swords. Quá trình biến đổi đã đi đến hồi kết; không còn một mà là hai thanh kiếm. Chúng đã thoát khỏi vòng ovan, minh chứng rằng tư duy đã không còn bị cầm tù trong chính bản thân nó nữa. Đó là sự xuất hiện của một tác động mới trong đời sống trí tuệ, một quan điểm khác từ chính bản thân nó. Hai thanh gươm gợi lên tư duy lưỡng tính, cả nam lẫn nữ. Đây là hình thái trưởng thành cao nhất của trí tuệ đạt đến trạng thái hài hòa với cái tâm. Bản sắc cá nhân đạt được bức tranh hiện thực hoàn chỉnh, tư duy có sức lôi cuốn.

Ý nghĩa tiêu cực có thể là sự từ chối Người khác, chướng ngại cảm xúc gây phát sinh mâu thuẫn tư duy, sợ bị thương tổn, bất hòa hay bội ơn.

Nhập Môn Tarot of Marseilles – Sách The Way of Tarot

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles


(5★ | 1428 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời