Lá Ace of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

0 36

Ace of Swords

Ý nghĩa lá Ace of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Một con dao lễ có thể, ở mức độ tâm linh, cắt bỏ năng lượng dư thừa và không cần thiết. Khi mọi thứ đều vô nghĩa – hoặc không phải là sự thật của tình huống – thì phải loại bỏ, rồi chân lý của vấn đề sẽ được tiết lộ.

Nghĩa xuôi: Một sự tiếp cận mới mẻ hoặc giải pháp mới cho vấn đề.

Nghĩa ngược: Một ý tưởng hoặc giải pháp sẽ không mang đến kết quả. Bạn không có tất cả các dữ kiện.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below


(4.5★ | 1100 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời