Lá King of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

0 30

King of Swords

Ý nghĩa lá King of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: khéo léo lên kế hoạch để nhóm đạt được những điều cao cả còn các cá nhân có thể tỏa sáng.

Nghĩa ngược: Khuyến khích nhóm hội giành được các mục đích cá nhân, bất chấp cái giá phải trả cho người khác.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below


(4.5★ | 1100 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời