Lá King of Wands – After Tarot

0 45

King of Wands

Ý nghĩa lá King of Wands trong bộ bài After Tarot
Ý nghĩa lá King of Wands trong bộ bài After Tarot

King of Wands giữ một chú kỳ nhông trên bàn tay. Linh vật của lửa cũng đồng thời là linh vật của vị vua này, và nó thì sống động hơn nhiều so với những chiếc gậy vô hồn. Áo choàng của ông cũng được trang trí với những hình ảnh kỳ nhông. Một con sư tử, một sinh vật khác đại diện cho lửa, được chạm vào phần tựa lưng của ngai vàng và trên chiếc vòng cổ của ông, Như tất cả những lá King khác trong tarot, ông ta đội một chiếc mũ lễ bên dưới lớp vương miện. Nó đại diện cho trí tuệ của ông. Theo nguyên tố, King of Wands đại diện cho sự bùng nổ khi kết hợp giữa lửa và khí. Theo chiêm tinh, ông đại diện cho cung lửa kiên định – Sư Tử, điều đó khiến ông trở thành một quân vương tự tin và gan dạ.

Bộ Bài After Tarot – Pietro Alligo, Corrine Kenner, Giulia F. Massaglia

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài After Tarot


(5★ | 1652 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời