Lá Knave of Swords – Book of Shadows Tarot (So Below)

0 42

Knave of Swords

Ý nghĩa lá Knave of Swords trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Nghĩa xuôi: Thử nghiệm các ý tưởng, hệ thống tư duy và các triết lý.

Nghĩa ngược: Hoài nghi, dễ buôn chuyện và đôi khi không thành thật.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below


(5★ | 300 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời