Lá Seven of Wands – Mystical Manga Tarot

0 497

Seven of Wands

Ý nghĩa lá Seven of Wands trong bộ bài Mystical Manga Tarot
Ý nghĩa lá Seven of Wands trong bộ bài Mystical Manga Tarot

Nghĩa tiên đoán: hãy phòng vệ! Có một số thứ gì đó rất đáng cho chúng ta bảo vệ. Trong tình huống này thì thứ xứng đáng nhất là bản thân bạn, một ý tưởng, một ai đó. Cho dù thứ gì bị tấn công đi nữa thì cũng cần có người bảo vệ phía sau nó. Trước tiên thì là vì thứ đó rất xứng đáng. Thứ hai, đó không phải là một cuộc chiến công bằng. Cuộc tấm công đó đến từ nhiều nơi khác nhau hoặc là một sự kết hợp đầy nỗ lực. Việc tự mình đứng dậy đấu tranh vì lẽ phải không dễ dàng chút nào nhưng còn tốt hơn là ngồi không.

Lời khuyên: biết được điều gì đúng đắn trong trường hợp này và có lòng dũng cảm để đứng lên.

Nghĩa ngược: phản ứng thái quá, trở nên dễ dàng bị tấn công, gây sự, bảo vệ thứ không xứng đáng.

Sách Hướng Dẫn Mystical Manga Tarot – Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Mystical Manga Tarot


(5★ | 1142 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời