Lá XII. The Hanged Man – Book of Shadows Tarot (So Below)

0 43

XII. The Hanged Man

Ý nghĩa lá XII. The Hanged Man trong bộ Book of Shadows Tarot - So Below

Tình trạng của lá bài Hanged Man trái ngược với lá Chariot. Cách duy nhất vượt qua tình hình là bỏ mặc, thư giãn, chấp nhận và học hỏi. Cô không thể vượt qua nó. Cô không thể kiểm soát nó. Kiên nhẫn chờ đợi thường sẽ được báo đáp. Đến thời điểm thích hợp, mọi thứ sẽ tiến về phía trước.

Nghĩa xuôi: Sẵn sàng đầu hàng trước một tình thế hoặc trải nghiệm.

Nghĩa ngược: Hy sinh không cần thiết; tử vì đạo.

Bộ bài Book of Shadows Tarot – So Below (Barbara Moore, Sabrina Ariganello)

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Book of Shadows Tarot – So Below


(5★ | 750 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời