Tarot of Marseilles – Sách Hướng Dẫn

0 11.899

Sách Hướng Dẫn Tarot of Marseilles

Bộ bài Tarot of Marseilles là một hệ thống huyền học xuất hiện từ thế kỷ XIII và hoàn chỉnh vào thế kỷ XVII tại Pháp. Từ khởi nguyên, bộ bài đã được dùng phổ biến cho việc nghiên cứu huyền thuật, bói toán và thiền định cho đến ngày nay. 

Xin vui lòng nhấn vào tên lá bài hoặc hình ảnh để tham khảo ý nghĩa.

Bộ Ẩn Chính

Major00Major01Major02Major03
0 – The FoolI – The MagicianII – The High PriestessIII – The Empress
Major04Major05Major06Major07
IIII – The EmperorV – The PopeVI – The LoversVII – The Chariot
Major08Major09Major10Major11
VIII – JusticeVIIII – The HermitX – The WheelXI – Strength
Major12Major13Major14Major15
XII – The Hanged ManXIII – DeathXIIII – TemperanceXV – The Devil
Major16Major17Major18Major19
XVI – The TowerXVII – The StarXVIII – The MoonXVIIII – The Sun
Major20Major21  
XX – JudgementXXI – The World  

Bộ Swords

Swords01Swords02Swords03Swords04
Ace of Swords2 of Swords3 of Swords4 of Swords
Swords05Swords06Swords07Swords08
5 of Swords6 of Swords7 of Swords8 of Swords
Swords12Swords10Swords11Swords13
9 of Swords10 of SwordsKnave of SwordsQueen of Swords
Swords14Swords12  
King of SwordsKnight of Swords  

Bộ Cups

Cups01Cups02Cups03Cups04
Ace of Cups2 of Cups3 of Cups4 of Cups
Cups05Cups06Cups07Cups08
5 of Cups6 of Cups7 of Cups8 of Cups
Cups09Cups10Cups11Ý nghĩa lá bài Queen of Cups trong Tarot of Marseilles
9 of Cups10 of CupsKnave of CupsQueen of Cups
Cups14Cups12  
King of CupsKnight of Cups  

Bộ Wands

Wands01Wands02Wands03Wands04
Ace of Wands2 of Wands3 of Wands4 of Wands
Wands05Wands06Wands07Wands08
5 of Wands6 of Wands7 of Wands8 of Wands
Wands09Wands10Wands11Wands13
9 of Wands10 of WandsKnave of WandsQueen of Wands
Wands14Wands12  
King of WandsKnight of Wands  

Bộ Pentacles (Money)

 Coins01Coins02Coins03Coins04
Ace of Pentacles2 of Pentacles3 of Pentacles4 of Pentacles
Coins05Coins06Coins07Coins08
5 of Pentacles6 of Pentacles7 of Pentacles8 of Pentacles
Coins09Coins10Coins11Coins13
9 of Pentacles10 of PentaclesKnave of PentaclesQueen of Pentacles
Coins14Coins12  
King of PentaclesKnight of Pentacles  

Sách The Way of Tarot: The Spiritual Teacher in the Cards

Hình minh họa Tarot of Marseilles – Phiên bản Camoin Jodorowsky

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra. 

Tags:

Y nghia bo bai tarot theo chuan marseilles, marseille tarot, tarot marseille sách, học tarot de maseille, bai marsaille la gi, học chuẩn marseilles, marseille tarot ý nghĩa, marseille tarot ý nghĩa, marseille tarot ý nghĩa, marseille tarot ý nghĩa, tarot de marseille, tarot de marseille, tarot de marseille ý nghĩa, bài marseille, tarot de marseille hướng dẫn, tarot de marseille, tarot de marseille, tarot chuẩn marseille, tarot chuẩn marseille, tarot de marseille
(5★ | 1358 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời