Wild Wisdom of the Faery Oracle – Sách Hướng Dẫn

0 2.498

Bộ bài Wild Wisdom of the Faery Oracle là cánh cửa vào thế giới diệu kỳ của tiên. Mỗi lá bài tuyệt đẹp này đầy ắp những bí mật, tri thức và lời hướng dẫn trực tiếp từ những người bảo vệ khôn ngoan nhất, mang những thông điệp rõ ràng và những lời hướng dẫn thẳng thắn và đầy yêu thương.

Cùng Click vào mỗi lá bài bên dưới để tiếp nhận thông điệp tiên tri.

CCI03142016_0018 (Copy)CCI03142016_0040 (Copy)CCI03142016_0039 (Copy)CCI03142016_0041 (Copy)
1 – Three Graces2 – Solace3 – Riddle Fisher4 – Storykeeper
CCI03142016_0008 (Copy)CCI03142016_0030 (Copy)CCI03142016_0036 (Copy)CCI03142016_0014 (Copy)
5 – Secret Doorway6 – Dark Moon7 – Faery Wishing Well8 – Cry for Nature
CCI03142016_0037 (Copy)CCI03142016_0042 (Copy)CCI03142016_0033 (Copy)CCI03142016_0032 (Copy)
9 – Silver Sisters10 – The Unicorn and the Maiden11 – Barnabus and the Prince12 – Gossamer Princess
CCI03142016_0045 (Copy)CCI03142016_0035 (Copy)CCI03142016_0043 (Copy)CCI03142016_0028 (Copy)
13 – Catch Me14 – Light the Darkness15 – Stolen in Her Sleep16 – Her Special Place
CCI03142016_0046 (Copy)CCI03142016_0020 (Copy)CCI03142016_0034 (Copy)CCI03142016_0010 (Copy)
17 – Acorn’s Invitation18 – Scared to Fly19 – Faery Tales20 – The Littlest Faery
CCI03142016_0004 (Copy)CCI03142016_0015 (Copy)CCI03142016_0009 (Copy)CCI03142016_0027 (Copy)
21 – Crystal Magic22 – Snail’s Pace23 – Follow Me24 – Golden Gift
CCI03142016_0031 (Copy)CCI03142016_0023 (Copy)CCI03142016_0002 (Copy)CCI03142016_0016 (Copy)
25 – The Grail Faery26 – Little Boy Blue27 – Carry Me Home28 – Once was Innocent
CCI03142016_0044 (Copy)CCI03142016_0026 (Copy)CCI03142016_0029 (Copy)CCI03142016_0024 (Copy)
29 – Into the Woods30 – Far, far Away31 – Beauty and the Beast32 – Beauty’s Truth
CCI03142016_0025 (Copy)CCI03142016_0022 (Copy)CCI03142016_0006 (Copy)CCI03142016_0011 (Copy)
33 – The Merlin34 – Glimpse35 – Star Dust36 – Child of the Moon
CCI03142016_0001 (Copy)CCI03142016_0019 (Copy)CCI03142016_0005 (Copy)CCI03142016_0003 (Copy)
37 – Keeper of Secrets38 – Greenman’s Bridge39 – Shimmer40 – Greenman’s Door
CCI03142016_0013 (Copy)CCI03142016_0038 (Copy)CCI03142016_0007 (Copy)CCI19042016_0001 copy
41 – Mother and Daughter42 – Dragon’s Pet43 – Midnight’s Prince44 – The Secret Path
CCI03142016_0021 (Copy)CCI03142016_0012 (Copy)CCI03142016_0017 (Copy) 
45 – Gatekeeper46 – Faery Lovers47 – The Gift 

Bộ bài Wild Wisdom of The Faery Oracle – Ludy Cavendish & Selina Fenech

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Tags:

y nghia la bai wisdow
(4.64★ | 302 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời