Browsing Tag

Bói Quả Cầu Thuỷ Tinh

Các Bước Bói Cầu Thuỷ Tinh

Các bước bói cầu thuỷ tinh sau đây chỉ là nội dung tổng quan ngắn gọn để bạn có thể bắt đầu ngay lập tức. Tuy nhiên, quá trình chi tiết hơn sẽ được  miêu tả xuyên suốt ở các phần sau. Bước 1: Xây dựng câu hỏi khi bói cầu thuỷ tinh Ban đầu,…

Quả Cầu Thuỷ Tinh Là Gì

Quả cầu thủy tinh là gì? Thuật soi cầu thủy tinh là nghệ thuật nhìn chăm chú vào quả cầu để biết được quá khứ, hiện tại và tương lai. Việc sử dụng quả cầu thủy tinh sẽ giúp phát triển các kĩ năng tiên tri đến tầm các giới hạn tự nhiên bằng…