Browsing loại

Tarot Trong Phim Truyện

Tarot là một công cụ ẩn chứa nhiều điều kì diệu về triết học đời sống, vì thế sẽ có đôi lúc bạn nhận thấy được những mẫu hình tính cách, sự kiện mô tả trên lá bài rất quen thuộc xuất hiện xung quanh bạn, trên phim ảnh hay sách báo. Vậy thì có bao giờ bạn nghĩ rằng liên hệ những điều gần gũi xung quanh bạn với ý nghĩa của từng lá bài sẽ giúp bạn dễ hình dung và ghi nhớ ý nghĩa lá bài, áp dụng chúng một cách hiệu quả chưa? Hãy thử xem!