Browsing Tag

king of wands

Lá Bài Hội Đồng (Court Cards)

Phần XVI: Lá Bài Hội Đồng (Court Cards) Bạn có thể đã chú ý thấy rằng con người có xu hướng theo mô típ. Tính cách của họ nhóm lại cùng nhau theo những cách quen thuộc. Các nhà tâm lý học đã đặt ra những hệ thống thức tạp để phân loại những…