Browsing Tag

Tarot tiến hoá

7 Chu Kỳ tiến hóa Trong Tarot

Chu kì 1: 0 Chu kì 2: I,II, III Chu kì 3: IV, V Chu kì 4: VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII Chu kì 5: XIV, XV, XVI Chu kì 6: XVII, XVIII, XIX, XX Chu kì 7: XXI Chu kì 1: 0. The Fool Đây là bước chân dung diễn tả linh tánh của chúng ta…