Browsing loại

Tarot of Marseilles

Sách hướng dẫn sử dụng bộ bài Tarot of Marseilles hoặc Tarot de Marseilles, bao gồm ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Marseilles. Mỗi lá bài gồm phần diễn giải và một câu truyện nhân cách hóa tương ứng.