72 Con Quỷ Của Vua Solomon – AMY

0 7.347

58. AMY

58

Amy là một lãnh chúa vĩ đại, và tồn tại nơi ngọn lửa của sự sợ hãi, nhưng khi ấy hắn biến thành hình dạng của con người, hắn là kẻ thông thạo chiêm tinh và tất cả những môn khoa học tiến bộ khác, hắn là kẻ canh gác những kho báu bảo quản bằng tinh thần, hắn thống lĩnh ba mươi đạo quân. Hắn mơ ướng về việc trở lại Ngai vàng thứ bảy sau 1200 năm.

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com


(5★ | 1172 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời