72 Con Quỷ Của Vua Solomon – VALAC

0 22.569

62. VALAC

62

Hắn là Lãnh chúa hùng mạnh của địa ngục, điều khiển ba mươi quân đoàn quỷ. Valac được cho rằng mang lại câu trả lời về những kho báu ẩn, hắn tiết lộ nơi những con đại xà có thể được tìm ra, và mang chúng trở về vô hại cho pháp sư. Hắn được cho rằng hiện nhân trong hình dạng một thằng bé nhỏ nghèo đói với cánh thiên thần cưỡi con rồng hai đầu.

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com

Tags:

valac, quỷ valac, valak demon là ai, valak hầu tước rắn, valak hầu tước rắn, valac
(5★ | 750 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời