72 Con Quỷ Của Vua Solomon – VAPULA

0 6.057

60. VAPULA

60

Hắn là một bá tước vĩ đại của địa ngục, điều khiển ba mươi sáu đạo quân quỷ. Hắn cho người ta biết về triết học, cơ học và khoa học. Vapula được miêu tả như mộn con Griffin có cánh.

Author: Stela Todjeras Copyrighted © paranormalhaze.com

Photos: since-web.com


(4.5★ | 1100 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời