Qabalah – Ánh Sáng Tiêu Cực Vô Hạn (Ain Soph Aur)

0 1.497

Qabalah - Ánh Sáng Tiêu Cực Vô Hạn (Ain Soph Aur) 1

Những giáo viên về Qabalah nhấn mạnh bằng cách lập đi lập lại rằng Cây Sự Sống thể hiện vũ trụ hiển nhiên của chúng ta. Điều nhấn mạnh này được thay thế cho ý tưởng rằng đằng sau những lĩnh vực cao thượng nhất của vũ trụ ẩn chúa một thứ Vô Định, thứ mang nguồn lực tối thượng của tất cả, và là thứ không thể nhận biết bởi chúng ta. Vô Dịnh biểu tượng cho các từ Ánh Sáng Tiêu Cực Vô Hạn, hoặc trong tiếng Do Thái là Ain Soph Aur. Nó được thể hiện trên Cây Sự Sống, ở phía trên Kether, và ba đường cong của ánh sáng rực rỡ. Đường cong ngoài cùng là Ain, ở giữa là Ain Soph, và cái trong cùng là Ain Soph Aur. Những điều này được hiểu như là các tấm màn chắn tách rời khỏi sự tràn ra của vũ trụ. Từ phía sau của những bức màn này, năng lượng chảy một cách bất biến dưới dưới chúng ta thông qua Kether.

Mặc dù có những điểm liên quan đến tất cả các phương diện trên Cây Sự sống trong Tarot, không có bất kì ám chỉ nào đến Ain Soph Aur. Tarot, những từ này được chuyển đổi từ chữ Rota, ám chỉ Bánh Xe của Vũ Trụ.

Nguồn: The Qabalistic Tarot – Robert Wang

Dịch: Trần Xuân Thiên


(4.93★ | 1518 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời