Browsing loại

Bài Clow Cards

Sách hướng dẫn sử dụng bộ thẻ bài bói Clow Cards trong Card captor Sakura, bao gồm ý nghĩa 52 lá bài Clow Cards