Browsing loại

Kinh Dịch

Kinh Dịch bao gồm 64 quẻ, được tổng hợp từ 8 quái. Mỗi quẻ Kinh Dịch có 6 vạch gọi là hào. Xem bói quẻ Kinh Dịch giúp tiên đoán tương lai, nhân sinh, số mệnh