Lá Three of Wands – Tarot of Trees

0 513

Three of Wands

threeofwands_lg

Ba cây cùng nhìn xuống thung lũng xinh đẹp bên dưới. Cùng nhau, bộ rễ của chúng cùng kìm xuống đất bên sườn đồi nơi chúng lớn lên. Đây là nhiệm vụ đang tiến hành của chúng, và nó đã thành công.

Ý nghĩa:

Lá Three of Wands nói về con đường dẫn đến những kế hoạch hoặc các dự án thành công. Đây là lá bài về sự tiến bộ hoặc những cột mốc – dự án hoặc mục tiêu của bạn đang được tiến hành, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Nó cho thấy những kế hoạch mà bạn đưa ra và thời gian bạn bỏ ra đã bắt đầu mang lại những kết quả tốt. Lá bài này minh họa nhu cầu cần đến sự giúp đỡ từ một nhóm, có thể là từ nhóm ba người. Còn quá nhiều việc phải làm và mọi người có thể giúp bạn trong nhiệm vụ này. Đôi khi lá Three of Wands nói về việc khám phá những điều ta chưa biết – tìm kiếm những vùng biển chưa được thám hiểm, làm những điều mới hoặc khác biệt, và hãy mở rộng tầm nhìn của bạn. Nó có nghĩa là bạn cần phải nhìn xa trông rộng và biết lo xa và có một kế hoạch tổng quát. Lá bài này cũng nói về sự lãnh đạo – đưa ra phương hướng, lập ra các ví dụ, và cho mọi người thấy làm cách nào để bước trên con đường đó.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

Tags:

https://tarot vn/la-three-of-wands-tarot-of-trees/
(5★ | 1582 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời