Tarot of Trees – Sách Hướng Dẫn

0 12.284

Tarot of Trees là một bộ bài dễ thương với màu sắc rực rỡ và tươi sáng mô tả 78 lá bài đồng nhất theo chủ đề thiên nhiên và cây cối. Cây ở đây được nhân cách hóa như đời thực. Các lá bài theo chuẩn Rider Waite Smith, thích hợp dành cho người mới bắt đầu tarot lẫn chuyên nghiệp, và phù hợp cho mọi lứa tuổi. Hiện bộ bài được phát hành bởi chính tác giả, Dana Driscoll.

Xin vui lòng Click vào hình bên dưới để xem ý nghĩa từng lá bài.

Bộ Ẩn Chính

fool_lg magician_lg highpriestess_lg empress_lg
0 – The Fool 1 – The Magician 2 – The High Priestess 3 – The Empress
emperor_lg hierophant_lg lovers_lg chariot_lg
4 – The Emperor 5 – The Hierophant 6 – The Lovers 7 – The Chariot
strentgh_lg hermit_lg wheel_lg jusice_lg
8 – Strength 9 – The Hermit 10 – The Wheel 11 – Justice
hangedtree_lg Lá Death trong bộ Tarot of Trees temperance_lg devil_lg
12 – The Inverted Tree 13 – Death 14 – Temperance 15 – The Devil
tower_lg star_lg moon_lg sun_lg
16 – The Tower 17 – The Star 18 – The Moon 19 – The Sun
judgement_lg world_lg    
20 – Judgement 21 – The World    

Bộ Cups

aceofcups twoofcups_lg threeofcups_lg fourofcups_lg
Ace of Cups 2 of Cups 3 of Cups 4 of Cups
fiveofcups_lg sixofcups_lg sevenofcups_lg eightofcups_lg
5 of Cups 6 of Cups 7 of Cups 8 of Cups
nineofcups_lg tenofcups_lg pageofcups_lg knightofcups_lg
9 of Cups 10 of Cups Page of Cups Knight of Cups
queenofcups_lg kingofcups_lg    
Queen of Cups King of Cups    

Bộ Wands

aceofwands twoofwands_lg threeofwands_lg fourofwands_lg
Ace of Wands 2 of Wands 3 of Wands 4 of Wands
fiveofwands_lg sixofwands_lg sevenofwands_lg eightofwands_lg
5 of Wands 6 of Wands 7 of Wands 8 of Wands
nineofwands_lg tenofwands_lg pageofwands_lg knightofwands_lg
9 of Wands 10 of Wands Page of Wands Knight of Wands
queenofwands_lg Lá King of Wands trong bộ Tarot of Trees    
Queen of Wands King of Wands    

Bộ Swords

aceofswords_lg twoofswords_lg threeofswords_lg flourofswords_lg
Ace of Swords 2 of Swords 3 of Swords 4 of Swords
fiveofswords_lg sixofswords_lg sevenofswords_lg eightofswords_lg
5 of Swords 6 of Swords 7 of Swords 8 of Swords
nineofswords_lg tenofswords_lg pageofswords_lg Lá bài Knight of Swords trong bộ Tarot of Trees
9 of Swords 10 of Swords Page of Swords Knight of Swords
queenofswords_lg kingofswords_lg    
Queen of Swords King of Swords    

Bộ Pentacles

aceofpentacles twoofpentacles threeofpentacles foyurofpentacles
Ace of Pentacles 2 of Pentacles 3 of Pentacles 4 of Pentacles
fiveofpentacles sixofpentacles_lg sevenofpentacles_lg eightofpentacles
5 of Pentacles 6 of Pentacles 7 of Pentacles 8 of Pentacles
nineofpentacles_lg tenofpentacles pageofpentacles_lg knightofpentacles_lg
9 of Pentacles 10 of Pentacles Page of Pentacles Knight of Pentacles
queenofpentacles_lg kingofpentalces    
Queen of Pentacles King of Pentacles    

Bài Tarot of Trees – Dana Driscoll

Xin lưu ý đây là bản dịch tham khảo, không mang tính chất thương mại. Người đọc vui lòng cân nhắc trước khi quyết định in ra.

Rate this post

Tags:

the tree of tarot, tarot of trees, cách dùng bai the tarot of trees
(5★ | 308 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời