Linh hồn trong thế giới quan – Kì 1: Nhận thức về linh hồn

995

Chúng ta thường hay nói về linh hồn. Con người có 2 phần: phần hồn và phần xác. Mỗi người đều có một linh hồn riêng. Cuộc hành trình hướng về linh hồn đặc thù cá nhân là nét đặc trưng, giúp chúng ta phân biệt loài người với giới động vật, giới thực vật và khoáng vật vô cơ. Đó là tại sao chúng ta gọi mình là “con người” – có phần người, nhưng vẫn còn giữ phần con. Và cũng chính vì là “người”, nên duy chỉ chúng ta mới có trải nghiệm về linh hồn đặc thù cá nhân. Đây chính là chìa khoá then chốt tạo ra ưu thế, sức mạnh lớn nhất của con người: Tư duy sáng tạo.

download
(ảnh từ Internet)

Tiến trình chuyển hoá của linh hồn trải qua các cấp độ nhận thức khác nhau. Tiến trình này diễn ra như sau:

Giới động vật không có linh hồn đặc thù cá nhân. Chúng chỉ có linh hồn nhóm. Mỗi con vật là một phần của linh hồn nhóm. Ví dụ: mỗi con ngựa là một phần của linh hồn nhóm “loài ngựa” (nên có câu: Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ), mỗi con sói là một phần của linh hồn nhóm “loài sói” (có thể thấy tính tổ chức bầy đàn của loài sói rất cao). Linh hồn nhóm không giống với linh hồn cá nhân.

download (1)
Linh hồn nhóm “Loài sói” (ảnh từ Internet)

Trong giới động vật, có những thang độ thể hiện mức độ thông minh và khả năng nhận thức. Chẳng hạn, linh hồn loài cá heo, loài ngựa, loài chó không có cùng bước sóng như nhau. Ý thức (trí thông minh) của loài cá heo gần với ý thức của loài linh trưởng, và kế đó mới đến loài chó, ý thức của loài ngựa ở mức độ thấp hơn. Rất có thể linh hồn loài người được hình thành thông qua sự tiến hoá của nguồn năng lượng tập thể từ linh hồn loài vật.

Con người là một hệ thống năng lượng cá nhân, một cá thể vi mô thuộc về một tập hợp vĩ mô (loài người). Là một phần của tập thể, bạn có sức mạnh của vĩ mô nhưng được thu nhỏ quy mô năng lượng lại cho tương thích với dạng thức vật chất (cơ thể và bản ngã). Khi chúng ta nói về việc các linh hồn đi vào cõi trần này để chữa lành, để cân bằng năng lượng của mình, để giải quyết món nợ Nghiệp, chúng ta đang đề cấp đến Sự tiến hoá của sự sống trên Trái đất. Có những linh hồn chưa bao giờ được trải nghiệm làm người. Nhưng không nhất thiết phải nếm trải qua kinh nghiệm của các cấp thấp hơn đề tăng bậc. Mà nếu có thì rất đáng được hoan nghênh.

(tham khảo: The Seat of The Soul – Gary Zukav, bài viết trên Internet)

***Đón xem kỳ 2: Sự hình thành và phát triển của linh hồn 

Rate this post

(5★ | 1548 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Được đóng lại.