Browsing Tag

After Tarot

Lá Eight of Cups – After Tarot

Eight of Cups Người tìm kiếm, người trông giữ Eight of Cups thể hiện những điều xảy ra một khi chúng ta từ bỏ ước mơ. Những thứ chúng ta bỏ lại phía sau sẽ trở thành cuộc tranh giành công bằng cho những ai có ý muốn nhặt chúng lên. Mô tả lá…

Lá Nine of Cups – After Tarot

Nine of Cups Ăn, Uống và Hạnh phúc Nine of Cups là lá bài của sự khoái lạc – và thậm chí sự quá độ. Mô tả lá bài Một gia nhân mang đĩa thức ăn tối đến cho chủ của mình, một chủ trọ to con đang ngồi thư thái trên ghế, phía trước một quầy bar…