Browsing Tag

After Tarot

Lá The Magician – After Tarot

I - The Magician As Above, So Below (Trên sao, dưới vậy) The Magician là bậc thầy trong thế giới lý tính. Ông ta điều khiển năng lượng vũ trụ từ trên cao và dùng chính nguồn năng lượng đó để bẻ cong và nhào nặng thực tại theo ý muốn của…