Thanh tẩy hay phỏng vấn là nghi thức bắt buộc?

1.269

[Hỏi] Phỏng vấn và thanh tẩy bài là những nghi thức bắt buộc?

[Đáp] Sai. Đây là những nghi thức bạn có thể thực hiện nếu thấy cần thiết, chứ không phải bắt buộc. Đối với một bộ bài mới, để có thể dễ dàng tạo mối liên kết hay đơn thuần là xây dựng một mối quan hệ giữa bản thân với bộ bài, bạn có thể tiến hành trải bài phỏng vấn, đặt tên cho bộ bài để dễ “xưng hô” hơn. Tương tự bạn có thể thực hiện các nghi thức thanh tẩy bài nếu điều đó làm bạn thấy thoải mái và cảm nhận được bộ bài của mình sẽ “đúng” hơn. Tuy nhiên, nếu bạn không làm những nghi thức trên thì cũng không có vấn đề gì, chỉ cần nhớ luôn tôn trọng và xem bộ bài của mình như một người bạn cùng đồng hành, chia sẻ với mình những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống.


(5★ | 1022 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Được đóng lại.