Trải Bài Tarot – Cải Thiện Đời Sống Tình Dục

0 4.293

improve sex life

  1. Tôi có đang sống lành mạnh?
  2. Tôi và đối phương có đang dành đủ thời gian cho nhau?
  3. Làm thế nào thay đổi lối mòn trong tình dục?
  4. Làm thế nào để cho đối phương biết điều tôi cần?
  5. Đối phương cần điều gì?
  6. Tôi có thể cảm thấy thoả mãn với điều mới lạ nào?
  7. Tôi khao khát được trải nghiệm điều gì?
  8. Điều bất ngờ nào tôi sẽ đạt được trong việc đổi mới đời sống tình dục?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Rate this post

Tags:

cách trải bài tarot về tình yêu
(4.93★ | 638 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời