Trải Bài Tarot – Phẩm Chất Người Cung Cự Giải

0 2.859

Trải bài này dựa trên những đặc trưng trong tính cách cung Cự Giải: Dễ xúc động, mãnh liệt, khéo léo trong ngoại giao, hấp tấp, tuyển chọn cẩn thận và thiên về trực giác.

cancer

  1. Sự sâu sắc trong tình cảm giúp ích gì cho tôi?
  2. Tại sao tôi nên đi theo những cảm xúc mãnh liệt?
  3. Tôi cần khôn khéo ở lĩnh vực nào trong cuộc sống?
  4. Khi nào tôi có thể hấp tấp?
  5. Tại sao việc được tuyển chọn lại quan trọng?
  6. Sức mạnh trực giác của tôi nằm ở đâu?

_________________

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Rate this post

(4.93★ | 1582 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời