Trải Bài Tarot – Ly Hôn

1.882

Trải bài này được tạo ra để giúp một người vượt qua một trong những biến cố khó khăn nhất trong cuộc đời họ.

Hãy trải bài bằng đôi tay dịu dàng và trái tim ấm áp, tự nhủ với lòng rằng chúng ta đã cố gắng làm tất cả những gì có thể.

Ly Hôn

1. Bạn có đang quyết định đúng đắn nhất?

2. Đây có phải là giải pháp duy nhất?

3. Điều gì có thể cứu vớt?

4. Hai bên có thể giữ lại mối quan hệ tốt?

5. Tài chính của bạn bị ảnh hưởng thế nào?

6. Điều gì giúp bạn đứng vững?

7. Bài học lớn nhất của bạn là gì?

8. Bạn có thể tự chữa lành theo cách nào?

9. Con đường nào sẽ mở ra?

10. Bạn có thể mong đợi điều gì?

—————————–

Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.
Dịch: KLee.

Tags:

https://tarot vn/trai-bai-tarot/trai-bai-tarot-tinh-yeu-tinh-cam/, https://tarot vn/trai-bai-tarot/trai-bai-tarot-tinh-yeu-tinh-cam/, https://tarot vn/trai-bai-tarot/trai-bai-tarot-tinh-yeu-tinh-cam/, https://tarot vn/trai-bai-tarot/trai-bai-tarot-tinh-yeu-tinh-cam/, https://tarot vn/trai-bai-tarot/trai-bai-tarot-tinh-yeu-tinh-cam/, https://tarot vn/trai-bai-tarot/trai-bai-tarot-tinh-yeu-tinh-cam/, https://tarot vn/trai-bai-tarot/trai-bai-tarot-tinh-yeu-tinh-cam/, https://tarot vn/trai-bai-tarot/trai-bai-tarot-tinh-yeu-tinh-cam/, https://tarot vn/trai-bai-tarot/trai-bai-tarot-tinh-yeu-tinh-cam/, https://tarot vn/trai-bai-tarot/trai-bai-tarot-tinh-yeu-tinh-cam/, https://tarot vn/trai-bai-tarot/trai-bai-tarot-tinh-yeu-tinh-cam/, https://tarot vn/trai-bai-tarot/trai-bai-tarot-tinh-yeu-tinh-cam/, https://tarot vn/trai-bai-tarot/trai-bai-tarot-tinh-yeu-tinh-cam/
(4.5★ | 1092 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Được đóng lại.