Browsing loại

Anna K Tarot

Bộ bài Anna K Tarot được thiết kế để thể hiện đầy đủ cuộc sống và cảm xúc của con người thông qua 78 lá bài. Bộ bài dựa theo chuẩn Rider Waite và nhìn chung có sử dụng hệ thống biểu tượng truyền thống (với một chút biến đổi), đậm cảm giác hiện thực trong các hình ảnh mô tả.