Lá Page of Rods – Anna K Tarot

0 523

Page of Rods

Lá Page of Rods trong bộ bài Anna K Tarot
Lá Page of Rods trong bộ bài Anna K Tarot

Page of Rods, cũng như những lá page khác, muốn chúng ta tu dưỡng cho một thái độ tư duy nhất định hoặc thầm chuẩn bị những phương thức hành động nhất định. Trong trường hợp của mình, anh ta muốn chúng ta hiếu kỳ và biểu lộ thái độ cởi mở, ham hiểu biết, càng gỡ bỏ định kiến càng tốt. Chỉ có như vậy thì những động lực mới, những cánh cửa mở, những khao khát mới được nhìn nhận và chấp thuận.

Gợi ý: Nếu bạn nhớ các chủ đề chung mà bốn bộ đề cập thì bạn sẽ không nhầm lẫn ý nghĩa của bốn lá Page.

Bộ Bài Anna K Tarot – Anna Klaffinger

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Anna K Tarot

Rate this post

(4.5★ | 612 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời