Browsing loại

Astrology Oracle Cards

Cách chúng ta tiếp nhận những thông điệp từ các ngôi sao được gọi là Chiêm Tinh Học.
Chiêm Tinh Học có tên tiếng anh là Astrology.
Astro có nghĩa là những vì sao, và Logy trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là những biểu tượng, hợp lại tạo thành ý nghĩa của từ Astrology. Vì thế, Chiêm Tinh học chính là học cách lắng nghe dấu hiệu từ các vì sao.
Thế nhưng, để hiểu về thuật Chiêm Tinh một cách đúng đắn có vẻ khá khó khăn. Việc phán đoán chính xác cần chuẩn bị những biểu đồ đặc kín dữ liệu về thiên văn học, và phải kết hợp nhiều phép tính toán về các vì sao.
Vậy nên, bộ bài Oracle Cards này sẽ giúp bạn tiếp cận với ngôn ngữ và những lời tiên tri của những vì sao và một cách dễ dàng và đơn giản hơn. Đơn giản hóa việc giải các lá bài Oracle và những thông điệp sâu lắng từ các vì sao đã được đúc kết trong cuốn sách này.
Cuốn sách còn có những mẩu truyện về các vì sao được tương truyền từ thời Hy Lạp cổ đại.
Những mẫu truyện về bầu trời sao đã được ghi chép lại và những dòng thông điệp gửi đến bạn sẽ được đề cập trong quyển sách này.