Xem bài Tarot là trò chơi, trào lưu và phát triển tự phát trên thế giới?

559

[Hỏi]  Tarot chỉ là một trò chơi hay một trào lưu, phát triển tự phát trên thế giới?

[Đáp] Sai. Tarot đã có một lịch sử ra đời và phát triển được ghi nhận lên đến hơn 6 thế kỷ, chưa tính giai đoạn tiền đề trước đó. Tarot ngày nay là tinh hoa được tổng hợp của nhiều nền văn hóa khác nhau từ châu Âu, châu Á cho đến châu Mỹ. Tarot đã đến với mọi người từ những người thuộc tầng lớp quý tộc và hoàng gia tại Ý và Pháp xưa kia cho đến những nhà tiên tri, nhà nghiên cứu khoa học thần bí, và cho đến những người bình thường tại một đất nước xa xôi miễn Viễn Đông như Việt Nam ngày nay. Tuy xuất phát điểm của bài Tarot là một dạng bài chơi cùng nhóm (playing card), nhưng ngày nay bài Tarot đã được nhìn nhận là có khả năng khám phá tâm linh hiệu quả, và được nghiên cứu bởi các tổ chức chính quy trên toàn thế giới.

Rate this post

(5★ | 598 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Được đóng lại.