Angel Answers Oracle Cards – A Year From Now

0 7.672

Angel Answers Oracle Cards - A Year From Now 1

A Year From Now

Sự kiện mà bạn đang hỏi có thể sẽ xảy ra trong năm nay, hoặc chỉ sau năm nay 1 chút. Trong khoảng thời gian này, bạn được khuyến khích là nên có cái nhìn tích cực, đồng thời tiếp tục việc chăm sóc bản thân cũng như tập trung lo những việc khác để chuẩn bị cho khát khao của bạn. Hãy nhớ rằng những lựa chọn thuộc về tự do ý chí của người khác cũng có ảnh hưởng. Những Thiên Thần của bạn hiện tại đang thay bạn thực hiện việc đó 1 cách thầm lặng, dù cho bạn không thể lập tức thấy được sự hiện diện về câu trả lời của bạn.

Tham khảo ý nghĩa của các lá bài Angel Answers Oracle Cards

Nguyễn Hiếu

Tags:

https://tarot vn/angel-answers-oracle-cards-a-year-from-now/
(5★ | 1142 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời