Angel Answers Oracle Cards – Improving Health

0 3.715

Angel Answers Oracle Cards – Improving Health 1

Improving Health

Những Thiên Thần muốn bạn biết rằng sức khỏe của người mà bạn đang muốn hỏi đến sẽ được cải thiện. Bạn có thể yêu cầu sự trợ giúp của Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael và các Thiên Thần Hộ Mệnh để đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Lá bài này cũng là sự thúc đẩy bạn hãy có nhiều lựa chọn lành mạnh hơn trong cuộc sống. Nếu bạn cảm thấy bản thân đang cần được thải độc tố khỏi những thức ăn hoặc vật chất gây hại, bạn nên nghe theo định hướng này. Bỏ qua những phần không lành mạnh trong cuộc sống sẽ giúp bạn cảm thấy đầy sức sống và khỏe mạnh hơn.

Tham khảo ý nghĩa của các lá bài Angel Answers Oracle Cards

Nguyễn Hiếu

Rate this post

(4.79★ | 932 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời