Eight of Wands – Animism Tarot

0 392

Eight of Wands – The Black Mamba Snake – Rắn mamba đen

ж8

Bánh quay đã chuyển động, mọi thứ vào lúc này đã vào guồng của chúng. Đây không phải là thời gian để dừng lại và suy ngẫm nữa. Đây là thời điểm để hành động, để chiến đấu.

The Snake: Năng lượng, sự thay đổi, hành động, sự quyết đoán, sự vội vàng, sự nhìn xa.

Bộ bài Animism Tarot – Joanna Cheung
Người dịch: Bích Vân

Rate this post

(5★ | 668 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời