Lá 16.The Tower – Dreaming Way Tarot

0 1.939

16.The Tower

0 (17)

The Tower thường được diễn giải là một thảm họa, nhưng chúng ta cần cân nhắc cẩn thận ý nghĩa thực sự của lá bài này. The Tower biểu thị rằng một sự thay đổi đột ngột sắp xảy ra trước khi bạn kịp chuẩn bị. Bạn có thể cảm thấy bạn không có lựa chọn về việc sẽ xảy ra, nhưng thật ra việc bạn hành động hoặc không hành động đã khiến sự thay đổi đó xảy đến. Bạn có thể lựa chọn để tiến hành những thay đổi cần thiết.

Nghĩa xuôi: Thảm họa, thay đổi đột ngột, một tai nạn nghiêm trọng, mất việc hoặc tài chính giảm sút, đang ở ngã tư đường trong một mối quan hệ, phá vỡ ảo tưởng.

Nghĩa ngược: Những thay đổi mà bạn có thể xử lý, tình huống xấu nhất đã được ngăn chặn.

Sách Dreaming Way Tarot – Rome Choi

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Dreaming Way Tarot

Rate this post

(5★ | 1582 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời