Lá Ace of Swords – Deviant Moon Tarot

0 4.477

Ace of Swords

Swords Ace

Một thiên thần tự bảo vệ mình với thanh kiếm duy nhất trong tay. Tuy lưỡi kiếm có những nhành gai đang quấn nhưng cô ấy đang được bảo vệ bởi chính sức mạnh của bản thân và sẽ chiến thắng mọi tình huống tồi tệ xảy đến quanh cô.

Nghĩa xuôi: Quyền lực. Sức mạnh bên trong vượt trội. Hoàn cảnh dẫn đến chiến thắng. Quyết tâm. Lòng can đảm.

Nghĩa ngược: Lạm dụng quyền lực. Chuyên chế. Phá hoại.

Sách Deviant Moon Tarot – Patrick Valenza

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Deviant Moon Tarot


(5★ | 1438 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời