Lá King of Pentacles – Chrysalis Tarot

0 559

The Minstrel

Lá King of Pentacles - Chrysalis Tarot

Tên truyền thống:  King of Pentacles
King of Stones
Ý nghĩa: Sự quả quyết
Sự trung thành
Vai trò: Người thầy

Với vai trò là cố vấn tài chính chính thức hay không chính thức của bạn, Minstrel là một nguồn kiến thức đáng tin cậy. Thường là một người họ hàng hay một người bạn, đôi khi là một người chuyên nghiệp, ông là sợi dây nối bạn tới thế giới. Minstrel là bạn tri kỷ trong những vấn đề tiền bạc. Giống như chú chó đồng hành của ông, ông cũng trung thành và là người lý lẽ, đồng thời là một người hiểu rõ bạn. Trong trải bài của bạn, Minstrel xác nhận tình trạng tốt về tài chính, thể chất hoặc cả hai.

Sách Chrysalis Tarot – Toney Brooks, Holly Sierra

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Chrysalis Tarot

Rate this post

(5★ | 428 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời