Lá Nine of Wands – Mystical Manga Tarot

0 1,791

Nine of Wands

Ý nghĩa lá Nine of Wands trong bộ bài Mystical Manga Tarot
Ý nghĩa lá Nine of Wands trong bộ bài Mystical Manga Tarot

Nghĩa tiên đoán: hãy chuẩn bị tinh thần, hãy cẩn thận hết mức có thể. Kinh nghiệm cho thấy rằng trong trường hợp này thì bạn sắp sửa có vấn đề rồi. Rất có thể đây là một trận chiến đang tiến diễn hoặc một vấn đề, một vòng xoay nào đó cứ lặp đi lặp lại mãi… có lẽ là công việc, bên trong một hội nhóm xã hội, trong một mối quan hệ nào đó. Lá bài này có sự mệt nhọc giống như là bạn phát mệt vì cứ lặp đi lặp lại một trận chiến duy nhất vậy. Thật không may, trừ khi có thứ gì đó thay đổi thì trường hợp này cũng chỉ là “cùng một thứ, chỉ khác ngày” mà thôi.

Lời khuyên: hãy sẵn sàng để chiến đấu… lại một lần nữa. Hoặc tìm ra một cách nào đó để ngăn chặn vòng xoay sản sinh ra những vấn đề này.

Nghĩa ngược: sự chịu đựng đoạ đày, phản bội, bướng bỉnh.

Sách Hướng Dẫn Mystical Manga Tarot – Barbara Moore

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Mystical Manga Tarot


(4.93★ | 798 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời