Lá Princess of Pentacles – Sun and Moon Tarot

0 1.053

Princess of Pentacles

194_77

Đất của đất. Nghiên cứu và giáo dục, Người phụ nữ mang thai hiện thân cho khả năng sinh sản và sự sinh trưởng. Sự sinh sôi của các tạo vật sáng tạo mới. Biểu tượng trên khiên mandala minh họa sự cân bằng. Hoa cho thấy sự kết nối với đất mẹ và mùa màng.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Rate this post

(5★ | 1548 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời