Lá The Strawberries – Prisma Visions Tarot

0 5.743

Strawberries

22 - Strawberry

Sự sống bùng nổ và bắn tung về phía trước! Nguồn tinh lực này chảy thành dòng khỏi quả dâu, và được thể hiện trong nhiều lá bài mạnh nhất, năng động nhất của bộ Tarot. Hân hoan và mạnh mẽ, chúng quây quần lại bất cứ đường dẫn nào có thể giúp mình hiển lộ. Khi bạn thấy nguồn năng lượng của nó thể hiện trong trải bài, hãy nhớ rằng một vài khía cạnh trong cuộc sống của bạn đang được ban phúc lành lúc này – bạn đang được “sạc” đầy năng lượng nguyên thô tách ra từ những phân tử đầu tiên trong vũ trụ.

Nhiều người sẽ lấy lá The Strawberries ra khỏi bộ bài của họ vì nó không phải là một phần của bộ Ẩn chính nguyên bản. Bạn có toàn quyền quyết định của riêng mình.

Rate this post

(5★ | 1582 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời