Lá Two of Stones – Wildwood Tarot

0 1.586

Two of Stones

Ý nghĩa lá Two of Stones trong bộ Wildwood Tarot

Thách thức

Tương ứng lá Two of Pentacles trong RWS

Mô tả

Hai tảng đá thấp, xói mòn đặt hai bên rìa tán cây. Trên mỗi tảng đá là một con thỏ rừng. Chúng đang đấu đá nhau rất hăng máu. Những làn sóng năng lượng toát ta từ 2 con thỏ rừng như chính sức lực và tầm ảnh hưởng của chúng đang được lan tỏa.

Ý nghĩa

Những con thỏ cái đấu đá để dành quyền thống trị và chủ quyền lãnh thổ để phục vụ việc sinh sản. Sau khi giải phóng nguồn năng lượng bị kiềm hãm để giành được quyền tự trị, địa vị có thể lại bị thách thức hay một cuộc tranh đấu nữa lại được khơi mào bởi những đối thủ khác. Học cách xử lý các nghịch cảnh và và sự ganh đua bằng sự công bằng, chính trực chính là một kĩ năng cần thiết, có thể được xem như một lợi thế.

Diễn giải

Rất nhiều thách thức và ganh đua giữa những người cùng địa vị hay đồng nghiệp phát sinh từ nguy hiểm và các vấn đề tiềm thức. Thông thường, chúng đều là những cảm xúc nhất thời hơn là tính hiểm độc cố ý hay sự ác tâm cá nhân – những thứ dẫn đến việc ngờ vực đối thủ và phá hủy toàn bộ cố gắng của bạn. Trong thế giới vật chất hiện đại, nơi vô cùng coi trọng quyền lực và giàu sang, điều đó thường là một vị trí được mọi người nhận thức, hoặc là trạng thái bộc lộ sự ghen tỵ, hơn là bản chất thật sự của tình hình. Bạn có thể gìn giữ vùng đất và bảo vệ địa vị của chính mình trong suốt khoảng thời gian tự trị bằng cách giữ vững nguồn động lực tích cực và thuần túy đồng thời duy trì lòng chân thành và tính thanh liêm của bản thân. Điều đó chính là nền tảng của công bằng, sự tiến bộ và của vật chất lâu dài. Vài cuộc thi và những ý kiến thật sự khác biệt có thể rất phong phú hoặc thậm chí là có ích. Thật sự sáng suốt và tập trung vào các mục tiêu, luôn vững vàng để tuân thủ quy tắc đạo đức khi tiến hành một kế hoạch hoặc dự án.

Bộ bài Wildwood Tarot – Mark Ryan, John MatthewsWill Worthington

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Wildwood Tarot

Rate this post

(5★ | 332 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời