Lá VII. The Chariot – Sun and Moon Tarot

0 1.130

VII – The Chariot

194_07

Liên kết với Cancer (Cự Giải). Gắn liền với sự thay đổi và hoạt động. Thành công trong việc vượt qua những chặng đường trước đây (thông qua các lá bài trước) mang lại chiến thắng. Niềm vui chiến thắng và sự tự tin đều quan trọng, nhưng chúng không phải là thành tựu của chúng ta. Người đánh xe hướng ý chí và sức mạnh của ông vào việc biến ý tưởng thành hành động, dự án và trải nghiệm. Là người trao ban chiến thắng và chuyển biến, ông giữ vị trí trung tâm trong thiên hà. Bánh xe mang đến sự thay đổi xuất phát từ sự lựa chọn. Taurus mang lại kết quả hữu hình – hành động thông qua sự đối kháng. Cancer, dấu hiệu nước, xuất hiện trên bề mặt để bảo vệ những cảm xúc bên trong. Ký tự Hebrew Cheth là biểu tượng của một hàng rào, và đại diện cho phước lành của cuộc sống.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot


(4.64★ | 542 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời