Lá XVI. The Tower – Sun and Moon Tarot

0 1.216

XVI – The Tower

194_16

Liên kết với Mars (Hỏa Tinh). Gắn liền với việc chữa lành, đổi mới và phá hủy lề thói cũ. Nếu chúng ta không giải thoát bản thân mình, áp lực sẽ chồng chất đến khi thứ gì đó gãy đổ. Tower của Babel chỉ ra những lời nói sai lệch, sự hỗn loạn, hoặc đối mặt sự thật. Sự soi sáng giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng và soi sáng trí tuệ, giải đáp bí ẩn và cấu trúc. Lửa thiêu rụi những hình thức cũ kỹ và những thứ vô ích. Con mắt của Horus gợi nhớ về vị thần nhận thức, nhận biết và thấu thị của Ai Cập. Ký tự Hebrew Pei là biểu tượng của cái miệng, và đại diện cho sự giao tiếp.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Rate this post

(5★ | 500 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời