Người ấy có quay lại không?

0 20.740

Nhiều người tìm đến tarot reader khi họ đang đau khổ hoặc trong cơn khủng hoảng. Thường là khi mối quan hệ tình cảm của họ đã kết thúc. Vì họ còn đang ở giữa những nỗi đau và không thể hình dung cuộc sống thiếu đối phương sẽ như thế nào, họ thường muốn biết “Liệu người ấy có quay trở về?”. Một trải bài yes/no đơn giản có thể trả lời câu hỏi này, Tuy nhiên, trải bài này sẽ cho nhiều thông tin hơn. Nó sẽ trả lời câu hỏi và cho querent thông tin hữu ích để họ tiến vè phía trước, dù câu trả lời như thế nào đi nữa.

will he come back

1: Tại sao bạn muốn người ấy quay về

2: Tại sao bạn không muốn người ấy quay về

3: Điều xấu gì sẽ xảy ra.

4: Điều gì nên từ bỏ

5: Điều bạn học được

 

Nguồn: Nguồn: 365 Tarot Spreads – Sasha Graham.

Dịch: Tiểu Liên

Rate this post

Tags:

boi bài torot, bói tarot người ấy có quay lại, bói tarot người ấy có quay lại
(5★ | 518 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời